E-book KLASSE
achtergrond

ResMutandis
Project- en interimmanagement

Aansprekende resultaten en een duidelijk proces

Processtappen

Als opdrachtgever wil je niet alleen weten wat mij beweegt en hoe ik tot mijn resultaten kom, maar je wil ook weten waar je aan toe bent als je met mij in zee gaat. Leidraad blijft daarbij het combineren van beproefde methoden in een frisse aanpak (de methode KLASSE), vooral gericht op verandering aangevuld met de onderstaande 4 duidelijke processtappen op weg naar een succesvolle opdracht:

 1. Intake
  Elke opdracht vraagt specifieke ervaring, competenties en vaardigheden. Ik vind het daarom van groot belang om allereerst tot een goede “klik” te komen. Dit kunnen we vrijblijvend in een persoonlijk gesprek toetsen, waarbij we onder andere beoordelen of persoonlijkheid, ervaring en competenties overeenkomen met de eisen en wensen die je als opdrachtgever hebt.
  In dit gesprek is het tevens het nodig om duidelijkheid te scheppen over probleemstelling en/of opdracht. Aan de hand hiervan, inclusief het gewenste tijdpad, maak ik een offerte met daarin: probleemstelling, opdrachtformulering, randvoorwaarden, te investeren uren en de bijbehorende kostenopgave.
  We sluiten de intake af met een overeenkomst van opdracht, conform de modelovereenkomst van de Belastingdienst.
 2. Concept Overeenkomst

 3. Uitvoering
  Ik maak duidelijk waar de vragen en/of knelpunten liggen, maar ook waar de sterkten liggen; de onontgonnen gebieden, de mogelijkheden voor de toekomst. Vervolgens analyseer ik deze vragen, knelpunten en sterkten in combinatie met doelstellingen, feiten en randvoorwaarden, zodat “de vraag achter de vraag” in zicht komt, en daarmee ook de oplossingsrichting.
  De volgende stap is om een plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren op basis van de analyse en de inbreng van betrokkenen, gericht op het realiseren van de gewenste verandering of het gewenste resultaat.
 4. Voortgangsevaluatie
  Gedurende de opdracht houd ik je steeds op de hoogte van de voortgang: is de uitvoering nog in lijn met de vraagstelling, zullen de gestelde doelen tijdig worden bereikt?
  Afwijkingen ten opzichte van doelstelling, voorgenomen uitvoering en dergelijke bespreek ik zo spoedig mogelijk met je, reden waarom ik korte communicatielijnen belangrijk vind. Daarnaast kunnen we zo ook eventuele aanvullende wensen bespreken die uit de opdracht voortvloeien.
 5. Afronding
  Aan het einde van de opdracht draag ik de behaalde resultaten over aan de organisatie zodanig dat zij op eigen kracht weer verder kan.
 6. Spreekt deze aanpak je aan?
  Neem dan contact op!

logo

Verbinding tussen mens, techniek en organisatie

Vooral thuis in middelgrote industriële organisaties

Intake
Uitvoering
Voortgangsevaluatie
Afronding
© ResMutandis Algemene voorwaarden linkedin