E-book KLASSE
achtergrond

ResMutandis
Project- en interimmanagement

Aansprekende resultaten behalen in complexe technische omgevingen
door mensen centraal te zetten

Drijfveren

Ik ben van mening dat mensen enorm veel energie en werkkracht hebben: mensen kunnen grenzen verleggen en bergen verzetten. In onze samenleving wordt veel van deze energie verspild (niet gevraagd om na te denken) en zelfs vernield (stress en burn-out). Daarom wil ik organisaties helpen om de energie van hun mensen optimaal te benutten: mensen laten doen waar ze goed in zijn.

Foto Roel Haberkorn

Ik word geïnspireerd door de toekomst, door groei en ontwikkeling en door wat mogelijk is, en ben daardoor altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, of oplossingen waar die tot dan toe niet gevonden waren. Zo blijf ik altijd gericht op verbetering van het resultaat.

Ik vind dat wij de aarde in bruikleen hebben gekregen. Wij mogen haar gebruiken en benutten, maar niet vernielen of uitputten. Daarom ben ik overtuigd van de kracht van duurzaamheid in de vorm van de 3P’s (People, Planet, Profit).

Ik geloof in “ECO” (Employees, Customers, Owners), niet alleen omdat het past bij duurzaamheid, maar vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat als medewerkers centraal staan, het centraal stellen van de klant vanzelf komt, en daarmee ook het resultaat voor de aandeelhouders.

Belangrijk voor mij

Achtergrond en ervaring

Ik ben mijn loopbaan begonnen in een tijdelijke baan bij een metaalverwerkend bedrijf en heb daar mijn eerste ervaring opgedaan met het verkorten van doorlooptijden. Daarna heb ik in verschillende industriële bedrijven gewerkt als intern organisatieadviseur, logistiek manager, productiemanager en locatiedirecteur, om vervolgens een succesvolle carrière als project- en interimmanager op te zetten.

Een voor mij belangrijke succeservaring in het begin van mijn werkzame leven was het leiden van een organisatieveranderingsproces, waarbij het resultaat was dat een voorgenomen sluiting van mijn vestiging werd voorkomen. Daarbij heb ik geleerd dat creëren van draagvlak, door het serieus nemen van mensen enorm belangrijk is bij het behalen van je doelstellingen.

Niet jezelf, maar het team en de resultaten op de voorgrond stellen, is me vanaf die tijd altijd bij gebleven en in al mijn functies en opdrachten streef ik er naar om de mensen om mij heen te laten doen waar ze goed in zijn. In de loop van de jaren heb ik mogen ervaren dat daardoor de gewenste resultaten haast “als vanzelf” bereikt worden.

Van thuis uit heb ik meegekregen zuinig te zijn met mijn leefomgeving, maar zeker de laatste jaren ben ik steeds meer tot het inzicht gekomen dat we de aarde en de mensen in een onwaarschijnlijk snel tempo aan het uitputten zijn. Ik zie op allerlei plaatsen mensen die vervreemd zijn van hun werk doordat ze niet de dingen doen waar ze goed in zijn (en dus leuk vinden) terwijl we nog steeds met 1/7 van de wereldbevolking 2/3 van de energie, grond- en hulpstoffen consumeren. Mijn doelstelling is dan ook het streven naar zowel duurzame productie, duurzame producten/diensten als een duurzaam personeelsbeleid.

Opleiding en Expertise

Naast mijn technisch-bedrijfskundige en organisatiekundige opleidingen heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd, o.a. op het gebied van management en kwaliteit, organisatiekunde, effectief beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Opleidingen

Aanvullende opleidingen en trainingen

Expertise

Door de jaren heen heb ik ruime ervaring opgebouwd met/in:

Toegevoegde waarde

Mijn toegevoegde waarde ligt in mijn nuchtere, praktische gedrevenheid om de benodigde resultaten te behalen. Daarbij ben ik gericht op het analyseren, structureren en verbeteren van de (productie) resultaten, zonder daarbij de menskant uit het oog te verliezen.

Resultaten behaal ik door de verbinding te leggen tussen mens, techniek en organisatie. Mijn kracht is daarbij om mensen te motiveren en enthousiasmeren, op basis van een methode die ik “KLASSE” heb genoemd, want ik vind deze methode ook KLASSE!

KLASSE vind je ook terug in mijn stijl van managen: ik neem mensen serieus en geef ze de ruimte om eigen wegen te vinden om doelen te bereiken. Serieus nemen betekent voor mij ook dat ik resultaten scherp in het oog hou, en mensen aanspreek op hun verantwoordelijkheden als dat nodig is. Mijn ervaring is dat dit mensen motiveert en stimuleert en daardoor resultaten bereikt worden.

Meer weten over KLASSE?
Klik dan hier

Typisch Roel

Kernwaarden

Ik werk vanuit een drietal kernwaarden die een leidraad vormen voor mijn gedrag, het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van keuzes:

Professionele stijl

Mijn professionele stijl laat zich het beste typeren als:

Typeringen die anderen over mij geven:

mens

Mens

techniek

Techniek

Organisatie

Organisatie

Industrie
Draagvlak - Team
Duurzame inzetbaarheid
Scholing
Opleiding
Industrie
KLASSE
Respect
Professionaliteit
© ResMutandis Algemene voorwaarden linkedin