achtergrond

Deel dit bericht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Geschreven door Roel
15 maart 2016

Waterval

   

E-Book over MVO

Hype of nieuwe werkelijkheid?

Zo maar wat kreten die je al snel kun horen als je een begrip als MVO of duurzaamheid laat vallen.

En toch…

Op het gebied van duurzame energie en de uitstoot van broeikasgassen (CO2) gebeurt er dus wel nog van alles, gelukkig maar. Er lijkt toch enig besef van urgentie te zijn doorgedrongen ten aanzien van ons klimaat. Helaas gaat dat besef ook weer niet zo ver dat het kabinet Rutte nu zich voortvarend inzet voor het behalen van de klimaatdoelstellingen – nee, de keus is gemaakt om tegen het besluit van de rechter in beroep te gaan.

Duurzaamheid is meer dan klimaat en CO2

Ecologisch handelen

Bovendien, duurzaamheid en MVO gaan veel verder dan alleen het klimaatprobleem. Paul Hawken schreef het al in 1993 in zijn boek “The Ecology of Commerce”: we zullen moeten streven naar onder andere veilig, duurzaam en zinvol werk voor iedereen en we zullen mensen het beeld moeten geven van een wereld die kansen biedt, in plaats van een wereld die ze alles afneemt.

Ik denk dat we daarmee aan de kern raken van de huidige maatschappelijke onvrede. In de periode na de tweede wereld oorlog hebben we lange tijd mogen leven in een relatief rustige wereld, waarin iedereen het beeld had dat zijn of haar kinderen het beter zouden hebben dan zij zelf. Dank zij de verzorgingsstaat, de economische groei en vele jaren vrede in West Europa hadden we alles wat ons hartje begeerde. Onze kinderen konden een goede opleiding volgen of studeren en hadden over het algemeen uitzicht op een goede baan. Toegegeven, er zijn ook perioden geweest dat het een tijdje wat minder ging, maar na een paar jaar ging het toch weer beter. Bovendien was er altijd nog het vangnet van de sociale voorzieningen.

Toen kwam het besef dat er grenzen zijn aan wat we als samenleving kunnen dragen. Dat we niet eindeloos kunnen doorgaan met het doorschuiven van onze problemen (zoals de financieringstekorten) naar de toekomst. Het besef dat we met onze Nederlandse verzorgingsstaat waren doorgeslagen, drong door tot de politieke achterkamertjes en er moest werk van gemaakt worden. Bovendien was door de val van het Oostblok het bewijs geleverd dat het socialisme / communisme niet werkt, en dat er dus maar één oplossingsrichting meer mogelijk is: de werking van de vrije markt.

En dus werd de boodschap dat de overheid moet terugtreden, er fors bezuinigd moet worden op de overheidsuitgaven en dat zo veel mogelijk overheidstaken moeten worden overgeheveld naar private ondernemingen. Natuurlijk speelt daar doorheen dat we inmiddels al bijna 10 jaar te maken hebben met eerst een kredietcrisis, daarna een bankencrisis en vervolgens een economische crisis. Het resultaat daarvan is dat we te maken hebben met een hoge werkloosheid die maar niet wil afnemen.

Daarmee blijft het een feit blijft dat we in Nederland (en grote delen van de westerse wereld) verder weg geraakt zijn dan ooit van die doelstellingen van Paul Hawken: veilig, duurzaam en zinvol werk voor iedereen en het beeld van een wereld die kansen biedt, in plaats van een wereld die alles afneemt. Ook in Nederland is het afgelopen jaar de kloof tussen rijk en arm weer groter geworden. Niet zozeer doordat de rijken veel rijker zijn geworden, maar vooral doordat de gewone burger veel armer is geworden. Waar in het verleden de voedselbanken zorgden voor de onderkant van de samenleving, zijn het nu steeds vaker gezinnen uit de middenklasse die niet meer voldoende inkomen kunnen genereren om van rond te komen.

Het roer moet om

Waar we in het verleden in Nederland een grote stabiele middenklasse hadden, die daarmee ook de basis vormde voor een stabiele, vredige samenleving is dat nu in een hoog tempo aan het veranderen. Onrust neemt toe en daarmee neemt tevens de tolerantie af. Een asielzoeker die naar Nederland komt, terwijl ik zeker ben van werk en inkomen, roept nu eenmaal een ander gevoel op dan wanneer ik bang ben dat asielzoekers mijn banen en mijn huizen inpikken.

Dat betekent dat we in Nederland op alle niveaus aan het werk moeten om werk te creëren: veilig, duurzaam en zinvol werk voor iedereen – voor de mensen die er al langer zijn én voor de nieuwkomers. Dat betekent nogal wat, want niet iedereen heeft dezelfde competenties en we zien juist allerlei vormen van werk verdwijnen door de toenemende automatisering en robotisering. Niet voor niets wordt er ook gedacht aan vormen van een basisinkomen, juist vanuit de gedachte dat er ook in de toekomst niet meer voor iedereen werk zal zijn.

Duurzame inzetbaarheid voor iedereen

Toch is mijn inschatting dat als we écht werk maken van duurzaamheid en daarvoor ook in Nederland zelf willen investeren er ook weer nieuw werk zal ontstaan, op alle verschillende niveaus, maar dan zullen we wel moeten kiezen voor een totaal omvattend Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met als uitdagende doelstellingen:

Natuurlijk zou onze overheid hierbij een belangrijke rol kunnen en moeten spelen, maar ook voor de private ondernemingen liggen hier grote kansen én grote uitdagingen. Dit soort uitdagende doelen zijn daarbij een extra reden om anders met je personeel om te gaan, want om echt te kunnen veranderen is iedereen nodig. Dan is het absoluut onvoldoende om vanuit de top te roepen dat het anders en beter moet, dan moet je én het voorbeeld geven én iedereen van hoog tot laag in de onderneming de opdracht, de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid geven om ieder op het eigen niveau een bijdrage te leveren.

Zelf ben ik overtuigd van de kracht van goed leiderschap: aandacht voor de medewerkers, aanwezigheid op de werkvloer en het goede voorbeeld geven.
Wil je aan de slag met het verduurzamen van jouw organisatie of andere vragen of problemen binnen jouw organisatie. Zoek je daarbij ondersteuning en spreekt het voorgaande je aan, of wil je meer weten over mijn methode KLASSE, dan nodig ik je uit om samen een keer te praten over de vragen/problemen waarmee je worstelt en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen.

Logo

ResMutandis

Roel Haberkorn

logo

Verbinding tussen mens, techniek en organisatie

Vooral thuis in middelgrote industriële organisaties

Recente berichten


© ResMutandis Algemene voorwaarden linkedin