E-book KLASSE
achtergrond

ResMutandis
Lijnmanagement en overbruggingsmanagement

Aansprekende resultaten behalen in complexe technische omgevingen
door mensen centraal te zetten.

Bieden van ondersteuning als tijdelijk een te hoge werkdruk voor het huidige management is ontstaan of een plotseling vertrek van één van de huidige managers moet worden opgevangen.

De essentie van management is het creëren van randvoorwaarden zodat medewerkers hun werk goed en met plezier kunnen doen. Dit blijkt lang niet altijd eenvoudig: medewerkers hebben niet helder wat van ze wordt verwacht, de karakters van mensen die moeten samenwerken sluiten niet goed op elkaar aan of je zit als manager jezelf in de weg om optimaal te kunnen functioneren.

De kern van mijn management filosofie is gebaseerd op duidelijkheid (doelstellingen, verwachtingen), serieus nemen (verantwoordelijkheid geven, maar ook aanspreken op die verantwoordelijkheid), systematisch handelen en evalueren en bijstellen - mijn methode KLASSE.

Daardoor ben ik goed in staat (groepen van) medewerkers aan te sturen, te coachen en zo nodig bij te sturen, zodat de belangen van de organisatie en de medewerker zoveel als mogelijk parallel lopen en de gewenste resultaten worden behaald.

Meer weten over KLASSE?
Klik dan hier
logo

Verbinding tussen mens, techniek en organisatie

Duidelijke koers
KLASSE
© ResMutandis Algemene voorwaarden linkedin