E-book KLASSE
achtergrond

ResMutandis
Project- en interimmanagement

Aansprekende resultaten behalen in complexe technische omgevingen
door mensen centraal te zetten

Wat is KLASSE

KLASSE is een zelf ontwikkelde methode gebaseerd op jarenlange ervaring in het werken met mensen, geïnspireerd door de ideeën van onder andere Deming, Crosby, Belbin en Graves.

KLASSE staat voor

Kijken en Luisteren, observeren en waarnemen dus, vormen de eerste elementen van deze methode. Waar liggen de vragen, wat is de doelstelling, waar liggen de knelpunten in de organisatie, maar ook waar liggen de sterkten, de nog onontgonnen gebieden, de mogelijkheden voor de toekomst.

Analyseren vormt het derde element: Hoe komen de waarnemingen samen in relatie tot de vragen, knelpunten en sterkten in combinatie met de doelstellingen, feiten en randvoorwaarden, zodat “de vraag achter de vraag” in zicht komt, en daarmee ook de oplossingsrichting.

Serieus nemen, van de opdrachtgever, maar zeker ook van de medewerkers, de betrokkenen in het proces. De opdrachtgever heeft een doel voor ogen, maar ook de medewerkers hebben hun eigen drijfveren. En door de drijfveren van de medewerkers, maar ook hun visie serieus te nemen, worden ze meer en meer betrokken bij de doelen van de organisatie. Eigenlijk een keiharde randvoorwaarde voor succes.
Bij serieus nemen hoort ook verantwoordelijkheid geven (binnen competenties), mensen ruimte geven, ze laten doen waar ze goed in zijn, maar ook ze aan te spreken als dat nodig is.

Systematisch handelen. Op basis van de analyse en de inbreng van de betrokkenen kan een plan van aanpak worden ontwikkeld en worden uitgevoerd. Doelen worden bereikt door het werken volgens een goed plan, maar meer nog door consequent door te gaan op het ingeslagen pad.
Een plan van aanpak opstellen is één, maar het uitvoeren is een absolute randvoorwaarde voor succes. Worden afspraken opgevolgd, of is het nodig om blokkades op te ruimen of mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Evalueren en bijstellen. Dit zesde belangrijke element van deze methode gaat over het alert blijven op de noodzaak tot eventuele aanpassingen in het plan van aanpak en deze helder communiceren. Immers, consequent doorgaan is een groot goed, maar wel met een open oog voor veranderende omstandigheden. Komt er nieuwe informatie beschikbaar, is de omgeving veranderd? Dat kunnen redenen zijn om het plan van aanpak te wijzigen.
Niet het einddoel verandert, maar misschien wel de koers ernaar toe. Daarop alert blijven en eventuele koerswijzigingen helder uitdragen naar de betrokkenen is het zesde belangrijke element van deze methode.

Meer weten over KLASSE?

Vraag het gratis E-Book aan

logo

Verbinding tussen mens, techniek en organisatie

Vooral thuis in middelgrote industriële organisaties

Kijken en Luisteren

Kijken en luisteren

Analyseren

Analyseren

Serieus nemen

Serieus nemen

techniek

Systematisch handelen

Evalueren & bijstellen

Evalueren en bijstellen

© ResMutandis Algemene voorwaarden linkedin