E-book KLASSE
achtergrond

ResMutandis
Project- en interimmanagement

In 3 stappen aansprekende resultaten behalen.

Als project- en interimmanager help ik technische organisaties die worstelen met weerstand tegen verandering, verandermoeheid en ongemotiveerde medewerkers, om de juiste veranderingen door te voeren en resultaten te behalen door de energie en inzet van hun mensen optimaal te benutten. Het is mijn doel om prestaties en motivatie binnen bedrijven te vergroten door mijn diensten op het gebied van verandermanagement, projectmanagement en lijn- en overbruggingsmanagement.

Anders gezegd:
Aansprekende resultaten in complexe technische omgevingen
door mensen centraal te zetten.


In de kern bereik ik de resultaten in 3 stappen:

  1. Ik maak duidelijk waar de vragen en/of knelpunten liggen, maar ook waar de sterkten liggen; de onontgonnen gebieden, de mogelijkheden voor de toekomst;
  2. Ik analyseer deze vragen, knelpunten en sterkten in combinatie met doelstellingen, feiten en randvoorwaarden, zodat “de vraag achter de vraag” in zicht komt, en daarmee ook de oplossingsrichting;
  3. Ik ontwikkel een plan van aanpak op basis van de analyse en de inbreng van betrokkenen, gericht op het realiseren van de gewenste verandering en zorg dat het plan wordt uitgevoerd.

Wat is de context – de omgeving

Ik zorg dat er zicht ontstaat op de relevante omgevingsfactoren: welke vragen liggen er, waar liggen de knelpunten in de organisatie, met welke zwakten hebben we te maken. Hoe is daar omheen kunnen managen, en welke bedreigingen liggen er op de loer - zijn er bijvoorbeeld voldoende middelen en zo niet, hoe is daar dan mee om te gaan?

En minstens zo belangrijk, waar liggen de sterkten van de organisatie, waar is ze goed in; waar liggen de nog onontgonnen gebieden. Waar liggen de mogelijkheden voor de toekomst.

In kaart brengen van de context vraagt nadrukkelijk om het serieus nemen van die omgeving: klanten, leveranciers, opdrachtgevers, teamleden, medewerkers, collega’s: hen uitdagen en stimuleren om mee te helpen om de omgeving goed in kaart te brengen. Zo leg ik de verbinding tussen mens, techniek en organisatie.

Analyse

Ik analyseer de waarnemingen in relatie tot de vragen, knelpunten en sterkten en combineer dit met de doelstellingen, feiten en randvoorwaarden. Ik maak duidelijk welke verbanden er zichtbaar zijn, en welk belang de verschillende waarnemingen hebben en maak het onderscheid tussen hoofd en bijzaken.

Ik breng in kaart welke verschillende argumenten en opvattingen er zijn en hoe zit het met de eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende argumenten en opvattingen. Door al deze punten in kaart te brengen komt de “vraag achter de vraag” in zicht, en daarmee ook de oplossingsrichting.

Plan van Aanpak

Ik ontwikkel een Plan van Aanpak op basis van de analyse, de “vraag achter de vraag,” de oplossingsrichting en de inbreng van de betrokkenen.

Er zijn verschillende manieren om een plan van aanpak op te stellen, die vaak worden voorgeschreven door een bepaalde methodiek (PRINCE 2, IPMA, Projectmatig werken etc.), maar uiteindelijk gaat het vooral om het beschrijven van het gewenste resultaat, de randvoorwaarden, de fasering, de verschillende activiteiten en het beheersen van kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie.

De te gebruiken methode is wat mij betreft minder relevant; het gaat vooral om het goed afbakenen van doelstellingen, middelen en randvoorwaarden en daarnaast vooral door een systematische en logische uitvoering.

Uiteindelijk wordt het succes van het project bepaald door de kwaliteit van het leiderschap, veel meer dan door de methodieken (zie o.a. het onderzoek van Teun van Aken:“De weg naar projectsucces”). Worden afspraken nagekomen, en zo niet, neem ik actie om blokkades op te ruimen. Indien nodig spreek ik mensen aan op hun verantwoordelijkheden of neem andere noodzakelijke acties om de voortgang binnen budget en tijdschema te waarborgen. Dit is dan ook de reden dat ik werk volgens de methode KLASSE. Volg de link voor een uitgebreide beschrijving van mijn werkwijze en leiderschapsstijl.

logo

Verbinding tussen mens, techniek en organisatie

mens

Mens

techniek

Techniek

Organisatie

Organisatie

Analyseren

Analyseren

Organisatie
© ResMutandis Algemene voorwaarden linkedin